Przejdź do treści

Zapobieganie osadzaniu się i rozpuszczanie kamienia

Wyeliminowanie kamienia z instalacji pozwala uzyskać oszczędności, które w instalacjach z ciepłą wodą często przekraczają 60% kosztów eksploatacji. Kamień osadzający się wewnątrz instalacji wodnych ma bardzo małe przewodnictwo cieplne. Jest ono 20 razy mniejsze niż stali, z której najczęściej zbudowane są grzejniki. Pochłania ciepło, przez co nie dociera ono do miejsca swojego przeznaczenia.

Przy powszechnie stosowanej wodzie proces przyrostu kamienia zależny jest od szeregu czynników (miejsca poboru wody, jakości wykonania oraz średnicy przewodu wodnego czy szybkości samego przepływu wody), w przybliżeniu następuje on w tempie średnio 2- 5 mm na rok. Znamy jednak przypadki szybszego odkładania się kamienia, gdzie całkowite zarastanie instalacji następowało już po 6 miesiącach, jak to miało miejsce u jednego z naszych Klientów, w Elektrociepłowni Pszów. W wyniku odkładania kamienia zmniejsza się efektywność cieplna kotłów i grzejników. Tym samym zużycie paliw jest dużo większe, niż zakładane przez producentów i projektantów instalacji. Ostatnim etapem jest brak możliwości ogrzania pomieszczeń. Pod wpływem odpowiednio dobranego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez Lapis-ex zmieniają się parametry fizyczne wody. Zmieniając napięcie powierzchniowe, ciężar właściwy, przewodnictwo elektryczne, zmienia się przebieg krystalizacji rozpuszczonych w wodzie soli wapnia i magnezu, z których powstaje kamień. Osad krystalizuje się wewnątrz wody, a nie jak wcześniej na ściankach instalacji i urządzeń.

Lapis-ex cechuje się powolnym i nie agresywnym oddziaływaniem na istniejący kamień. Dzięki temu nie następuje zanieczyszczenie wody dużą ilością rozpuszczonych soli mineralnych w wodzie pitnej, ani zatkanie instalacji przez duże fragmenty kamienia oderwanego od instalacji podczas innych metod jego usuwania. Proces rozpuszczania kamienia zauważalny jest już po pierwszym miesiącu stosowania Lapis-ex. Wówczas kamień uzyskuje konsystencję mazistą, o zaokrąglonych krawędziach i braku twardych elementów. Następnie ulega stopniowemu wypłukiwaniu, aż do całkowitego pozbycia się osadu. Proces ten może przebiegać od 3 do 6 miesięcy. Efektem jest wyraźny wzrost temperatury wody powracającej w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Zwiększa się efektywność cieplna urządzeń grzewczych, jak grzejniki i kotły. Stan całkowitego braku kamienia utrzymuje się przez cały czas stosowania Lapis-ex.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

UsuwanieKamienia.pl - Przewiń do góry